×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Diğer Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında diğer üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen öğrencilerin yaz okulu talep formunu doldurarak ilgili Bölüm Başkanlıklarına onaylatmaları gerekmektedir. Yaz okulu bitiminde Bölüm Başkanlıklarınca yapılacak olan intibak işlemleri için ÖBİSİS üzerinden intibak sekmesinin aktif hale gelebilmesi adına ilgili formların üst yazı ile Rektörlük Makamına (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) bildirilmesi gerekmektedir. İntibaklar bahse konu forma göre yapılacağından formu doldurmayıp bölüm başkanına onaya göndermeden yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin intibak işlemi yapılmayacaktır.

Yaz Okulu Talep Formu için buraya tıklayınız.
29 Haziran 2021 Salı