×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Müdürden
Müdürden


Tomarza MYO MÜDÜR Mesajı

Tomarza Meslek Yüksekokulu web sitesine hoş geldiniz.

Meslek Yüksekokulumuz; Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek, başta Kayseri olmak üzere ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye teknik eleman yetiştirmek için Kayserimizin güzide ilçesi Tomarza’da kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz yakın bir geçmişe sahip olmasına rağmen kısa sürede hem fiziki altyapısını hem de akademik gelişimini tamamlamış olup 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle İnşaat Bölümü olarak kurulmuştur.

Şuanda Yüksekokulumuzda iki bölüm bünyesinde bulunan dört örgün öğretim programı faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunlar İnşaat Bölümü bünyesinde İnşaat Teknolojisi Programı ve Yapı Denetim Programı, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü bünyesinde Mimari Restorasyon Programı ve Harita ve Kadastro Programı faaliyetini sürdürmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda 2 yıl (4 yarıyıl) öğretim süresinin sonunda başarılı olan öğrencilere “ön lisans diploması” verilmekte ve mezunlarımız “tekniker” unvanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı (DGS) ile ilgili fakültelere (Harita Kadastro Programından Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği; Harita Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Tapu Kadastro ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerine, Mimari Restorasyon Programından Çini, El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kültür varlıklarını Koruma ve Onarım, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip bölümlerine, İnşaat Teknolojisi Programından Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerine, Yapı Denetim Programı bölümlerinden İnşaat Mühendisliği bölümlerine) geçiş yapabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulumuz son derece teknolojik altyapı ve fiziki donanıma sahiptir. Meslek Yüksekokulumuzda 9 adet sınıf, 1 adet 40 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuarı, 1 adet teknik resim salonu, 3 adet mesleki uygulama laboratuarından oluşan atölye, 1 adet çalışma salonu, 1 adet konferans salonu, kantin ve yemekhane bulunmaktadır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibarıyla Meslek Yüksekokulumuzda toplam 425 öğrenci öğrenim görmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda 2 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi Doktor, 8 Öğretim Görevlisi ve olmak üzere toplam 14 akademik personel ile 9 idari personel görev yapmaktadır.