×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Kuruluş - Tarihçe
Kuruluş - Tarihçe

KURULUŞ

 

Tomarza Meslek Yüksekokulu 30/11/2011 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı ve Yapı Denetimi Programı'na öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başında hayırsever iş adamı Mustafa AKINCIOĞLU tarafından tefriş edilmiş ve Erciyes Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla adı Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

 

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda bulunan bölüm ve programlar şunlardır:

 

1. İnşaat Bölümü

  • Yapı Denetimi Programı
  • İnşaat Teknolojisi Programı

 

2. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

  • Harita ve Kadastro Programı
  • Mimari Restorasyon Programı

 

TARİHÇE

Erciyes Üniversite Senatosu’nun 08/12/2010 tarihindeki almış olduğu kararla Erciyes Üniversitesi bünyesinde Tomarza Meslek Yüksekokulu açılmasına karar verilmiştir. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün Tomarza Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 30/11/2011 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilerek Tomarza Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başında hayırsever iş adamı Mustafa AKINCIOĞLU tarafından tefriş edilmiş ve Erciyes Üniversitesi Senatosu'nun aldığı kararla adı Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle İnşaat Bölümü bünyesinde Yapı Yalıtım Teknolojisi ve Yapı Denetimi örgün öğretim programlarına ilk defa öğrenci kabul ederek eğitime başlamıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Yapı Yalıtım Teknolojisi Programı mevcut öğrenci statülerinin korunması şartıyla kapatılarak, Yüksekokulumuz bünyesinde İnşaat Teknolojisi Programı öğrenci kabulüne başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuzda, mevcut programların yanı sıra 2014 yılı başlarında Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü kurulmuş olup Harita ve Kadastro Programı için 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Mimari Restorasyon Programı ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Özetle Yüksekokulumuzda iki bölüm bünyesinde bulunan dört örgün öğretim programı faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulun Erciyes Üniversitesi’nden Kayseri Üniversitesi’ne devredilmesinin ardından, Yüksekokulumuzun ismi Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu olarak değişmiştir. Yüksekokulumuz Müdürü İbrahim BEKTAŞ görevini sürdürmektedir.