×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Mezun Olan Öğrencilerimizin Dikkatine

MEB KURS ALAN ADI

MEB PROGRAM NUMARASI

MEB KURSUN ADI

KURS SAATİ

KİŞİ SAYISI

İnşaat Teknolojisi

132007101

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İnşaat Boyacılığı

40

85

İnşaat Teknolojisi

132011700

Duvar ve Zemin Kaplamaları Geliştirme Uyum Eğitimi

80

14

İnşaat Teknolojisi

132007701

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı

40

85

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İnşaat Boyacılığı Eğitmen Şarları:

Kurs Programının uygulanmasında eğiticiler öncelik sırasına göre görevlendirilirler.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama VE Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre:

İnşaat Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunmaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge programları/ fakülte mezunlar,

3. İnşaat Teknolojisi alanında /alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri

4. İnşaat teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında en az üç yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendiren öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

Duvar ve Zemin Kaplamaları Geliştirme Uyum Eğitimi Eğitmen Şarları:

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama VE Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: İnşaat Teknolojisi,

a. Yapı Tasarım öğretmeni olarak atananlar:

b. Emekli yapı tasarım öğretmenleri

c. Yapı tasarım öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar

2. İnşaat Teknolojisi Yapı tasarım dalında/dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama VE Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile İnşaat Teknolojisi alanı yapı tasarım dalında/dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. İnşaat teknolojisi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında en az 1 yıl meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının inşaat teknolojisi alanı yapı yüzey kaplama dalı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık meslek deneyimine sahip olduğunu belgelendirenler.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı Eğitmen Şarları:

Kurs Programının uygulanmasında eğiticiler öncelik sırasına göre görevlendirilirler.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama VE Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: İnşaat Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge programları/ fakülte mezunlar,

3. İnşaat Teknolojisi alanında /alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri

4. İnşaat Teknolojisi alanında asgari 4. Seviyede eğitim almış olup, en az beş yıllık duvarcı meslek deneyimli olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.


30 Eylül 2021 Perşembe