×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Proje Çalışmaları

Oran Projesi ile zengin bir makine ve cihaz desteğine kavuşan inşaat uygulama laboratuvarında, Kayseri Üniversitesi ile Erciyes Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü bir BAP projesinin son deneyleri 02.09.2021 Perşembe günü yapıldı. Çalışma Sonrası Proje Ekibi; Fotoğrafta görüldüğü üzere soldan sağa doğru Öğr. Gör. Ahmet ŞENER, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Cemal ACAR, Md. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK, Erciyes Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZBAYRAK ve Yüksekokul Sekreteri Kenan KARAGÖZ' dür.


02 Eylül 2021 Perşembe