×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Ders Bilgi Paketi Toplantısı

22 Şubat 2021 tarihinde, Saat 18:00’de ders bilgi paketinin hazırlanması ile ilgili online bilgilendirme toplantısı yapıldı. 21 Şubat 2021 tarihinde, yapılan Program Geliştirme ve İyileştirme Grubu Toplantısı’nda verilen bilgiler ve yapılması istenilen düzenlemeler, Üniversitemiz Program Geliştirme ve İyileştirme Grubu Üyesi ve Yüksekokulumuz öğretim elemanı Öğr. Gör. Neslihan BABACAN tarafından Yüksekokulumuz öğretim elemanlarına iletildi. Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Cemal ACAR, Müdür yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK ve Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI ile yüksekokulumuz öğretim elemanlarının katıldığı toplantıda Ders Bilgi Paketi sistemine işlenmemiş derslerin Türkçe ve İngilizce bilgilerinin yeni ders izleğine göre hazırlanması ve ders bilgi paketinde yer alan dersler ile ilgili bilgilerin ilgili öğretim elemanları tarafından tekrar gözden geçirilerek güncellenmesi ve eksiksiz tamamlanması kararı alındı.
22 Şubat 2021 Pazartesi