×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Danışmanlar
Danışmanlar

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DANIŞMANLARI

AD SOYADI

PROGRAM-SINIF

E-POSTA

Öğr. Gör. Ahmet ŞENER

Yapı Denetimi 1

ahmetsener@kayseri.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK

Yapı Denetimi 2

acelik@kayseri.edu.tr

Öğr. Gör. Abdüsselam KESİKOĞLU

Harita ve Kadastro 1

akesikoglu@kayser.edu.tr

Öğr. Gör. Mehmet YILMAZ

Harita ve Kadastro 2

myilmaz@kayseri.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Zehra ALMAZ ÖZCAN

İnşaat Teknolojisi 1

zehraozcan@kayseri.edu.tr

Öğr. Gör. Atahan GÜVEN

İnşaat Teknolojisi 2

atahanguven@kayseri.edu.tr

Öğr. Gör. İbrahim BEKTAŞ

Mimari Restorasyon 1

İbrahim.bektas@kayseri.edu.tr

Öğr. Gör. Kevser LALELİ

Mimari Restorasyon 2

kevserlaleli@kayseri.edu.tr