×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Akademik Başarılar
Akademik Başarılar
 • Kayabaşı R., Özdemir H. Mühendislikte Güncel Yaklaşımlar, Doç. Dr. Bayram AKDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖZKAYA, Editör, Duvar, İzmir, ss.205-230, 2023

 

 • Kayabaşı R., Özdemir H. 5th International Black Sea Modern Scientıfic Research Congress, Rize, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2023, cilt.1, ss.1160-1172

 

 • Investigation of Real Estate Tax Leakage Loss Rates with ANNs Yılmaz M., Bostancı B. BUILDINGS (BASEL) , cilt.13, sa.10, ss.1-28, 2023 (SCI-Expanded)

 

 • Çelik, A. İ., Özkılıç, Y. O., Bahrami, A., & Hakeem, I. Y. (2023). Mechanical performance of geopolymer concrete with micro silica fume and waste steel lathe scraps. Case Studies in Construction Materials, 19, e02548. SCI-Expanded Q1

 

 • Çelik, A. İ., Özkılıç, Y. O., Bahrami, A., & Hakeem, I. Y. (2023). Effects of Glass Fiber on Recycled Fly Ash and Basalt Powder Based Geopolymer Concrete. Case Studies in Construction Materials, e02659. SCI-Expanded Q1

 

 • Çelik, A.İ, YÜKSEK MUKAVEMETLİ PASLANMAZ ÇELİK KUTU PROFİLLERİN BURKULMA DAVRANIŞLARININ FEM İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, BİLSEL 1. BİLSEL INTERNATIONAL HARPUT SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, Online, 26 Kasım 2023, S495-507

 

 • Ufuk TUNÇ, Ali İhsan ÇELİK., GEOPOLİMER BETON İLE ÜRETİLEN ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ: PARKE TAŞININ MEKANİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ., 6. Uluslararası Mühendislik Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi., 2023.

 

 • Geri Dönüştürülmüş Atık EPS'nin Yüksek Dayanımlı Hafif Şap Üretiminde Kullanımının Araştırılması Atabey İ. İ., Almaz Z., İlkentapar S., Durak U., Karahan O., Atiş C.Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , cilt.11, sa.1, ss.288-301, 2023 (Hakemli Dergi)

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Programı öğretim elemanlarından Öğr Gör Ramazan KAYABAŞI'nın Teknik Bilimler Dergisinde (Cilt 12 Sayı 1, S. 33-42, Ocak 2022) "Otel, ims ve Seramik İşletmelerinde Fine-Kinney Yöntemi ile Risk Analizi." başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Programı öğretim elemanlarından Öğr Gör Ramazan KAYABAŞI'nın Kayabaşı, R., Özdemir, H. & Cündübeyoğlu, İ. (2021). Kamu üniversitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi içerik analizi. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 29-45. DOI: 10.51177/kayusosder.1007753 başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Programı öğretim elemanlarından Öğr Gör Ramazan KAYABAŞI'nın Kayabaşı, R. (2021). Fotovoltaik modüllerde yüzey sıcaklığının modül verimliliğine etkisi. Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (1), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/artibilimfen/issue/63356/924029 başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Kayabaşı R., Öztürk M. (2021). Fotovoltaik modül ile üretilen dc enerjinin iç mekan aydınlatmasında doğrudan kullanımı ve sistemin ekonomik analizi, Ahi Evran International Conference on Scientific Research , Kırşehir, cilt.2, ss.416-425. başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mehmet YILMAZ’ın Yılmaz, M., Bostancı, B., 2021. Determination of housing prices with mass appraisal in Turkey, 262-263. Ankara V. International Scientific Research Congress, 10-12 October, 2021, Ankara. Başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Abdüsselam KESİKOĞLU’nun Ahmet Emin Karkinli, Abdusselam Kesikoglu, "Enhancement of UAV-Aerial Images Using Weighted Differential Evolution Algorithm", International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology (IJSRCSEIT), ISSN : 2456-3307, Volume 7, Issue 2, pp.196-206, March-April-2021. Available at doi : https://doi.org/10.32628/CSEIT217248 başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK 17-18 Aralık 2020 tarihinde 6. Uluslararası Muhendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresinde “A New Model Proposal for Steel Dampers Desıgned to Seısmıc Energy Dıssıpatıon” başlıklı bildiriyi sunmuş olup çalışma kongre tam metin kitapçığında tam metin olarak yayınlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK, Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI, Öğr. Gör. Ahmet ŞENER 17-18 Aralık 2020 tarihinde 6. Uluslararası Muhendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresinde “The Effect of Phase Changıng Materıals on Strength and Thermal Conductıvıty in Buıldıng Components” başlıklı bildiriyi sunmuş olup çalışma kongre tam metin kitapçığında tam metin olarak yayınlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Programı öğretim elemanlarından Öğr Gör Ramazan KAYABAŞI'nın Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, (cilt.8, no.3, ss.262-278, 2020) “Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK’ın Steel Construction Desing and Research, (cilt.13, no.201900003, ss.128-138, 2020) “Dynamic buckling analysis of cylindrical steel water storage tanks subjected to Kobe earthquake loading” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK’ın Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (cilt.8, no.1165420, ss.501-521, 2020) “Çelik Tahıl Depolama Silolarının Sismik Analizi Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Yeni Analiz Yaklaşımları” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Doç Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER’in editörlüğünde çıkan “Akademisyenler, Profesyoneller ve Öğrenciler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği” isimli kitabın 6. ve 7. Bölümleri Yüksekokul Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI tarafından yazılmıştır. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZBAYRAK’ın Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde “Deprem Etkisi Altındaki Betonarme Kirişsiz Döşemelerin Eğilme Momentlerinin YSA Analizi İle Tahmin Edilmesi” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZBAYRAK’ın Pamukkale Universıty Journal of Engıneering Scıences Dergisi’nde “Comparison Of Different Analysis Methods in FlatSlab Reinforced Concrete Structures Under Earthquake Effect ” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Mesleki Bilimler Dergisi’nde “İş Yerinde Lider Yöneticinin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkisi” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi’nde Dr. Öğr. Üyesi Metin KAYA ile birlikte “Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Üretimi” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İbrahim BEKTAŞ’ın Uluslarası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi’nde Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER ile birlikte “2014-2018 Yılları Arası Cephe Kaplama İşi Maliyet Değişimlerinin ve Değişim Nedenlerinin İncelenmesi” başlıklı çalışması yayınlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal ACAR ile birlikte Umyos 2019, 8 th International Vocational Schools Symposium’da “Organize Sanayi Bölgesi Yakınında Kurulan Meslek Yüksekokullarının Eğitim-Sanayi İşbirliğine olan Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildirisi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal ACAR ile birlikte Umyos 2019, 8 th International Vocational Schools Symposium’da “Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı ve Proje Odaklı Eğitim Modelleri” başlıklı bildirisi yayımlanmıştır.