×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Akademik Başarılar
Akademik Başarılar
 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK 17-18 Aralık 2020 tarihinde 6. Uluslararası Muhendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresinde “A New Model Proposal for Steel Dampers Desıgned to Seısmıc Energy Dıssıpatıon” başlıklı bildiriyi sunmuş olup çalışma kongre tam metin kitapçığında tam metin olarak yayınlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK, Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI, Öğr. Gör. Ahmet ŞENER 17-18 Aralık 2020 tarihinde 6. Uluslararası Muhendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresinde “The Effect of Phase Changıng Materıals on Strength and Thermal Conductıvıty in Buıldıng Components” başlıklı bildiriyi sunmuş olup çalışma kongre tam metin kitapçığında tam metin olarak yayınlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Programı öğretim elemanlarından Öğr Gör Ramazan KAYABAŞI'nın Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, (cilt.8, no.3, ss.262-278, 2020) “Fotovoltaik Modüllerde Faz Değiştiren Madde Kullanımı ve Verimlerine Etkisi” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK’ın Steel Construction Desing and Research, (cilt.13, no.201900003, ss.128-138, 2020) “Dynamic buckling analysis of cylindrical steel water storage tanks subjected to Kobe earthquake loading” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇELİK’ın Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (cilt.8, no.1165420, ss.501-521, 2020) “Çelik Tahıl Depolama Silolarının Sismik Analizi Üzerine Genel Bir Değerlendirme Ve Yeni Analiz Yaklaşımları” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Doç Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER’in editörlüğünde çıkan “Akademisyenler, Profesyoneller ve Öğrenciler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği” isimli kitabın 6. ve 7. Bölümleri Yüksekokul Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI tarafından yazılmıştır. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZBAYRAK’ın Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde “Deprem Etkisi Altındaki Betonarme Kirişsiz Döşemelerin Eğilme Momentlerinin YSA Analizi İle Tahmin Edilmesi” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü Yapı Denetimi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZBAYRAK’ın Pamukkale Universıty Journal of Engıneering Scıences Dergisi’nde “Comparison Of Different Analysis Methods in FlatSlab Reinforced Concrete Structures Under Earthquake Effect ” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Mesleki Bilimler Dergisi’nde “İş Yerinde Lider Yöneticinin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkisi” başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi’nde Dr. Öğr. Üyesi Metin KAYA ile birlikte “Fotovoltaik Modüllerin Atık Isılarından Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Üretimi” başlıklı makalesi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İbrahim BEKTAŞ’ın Uluslarası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi’nde Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER ile birlikte “2014-2018 Yılları Arası Cephe Kaplama İşi Maliyet Değişimlerinin ve Değişim Nedenlerinin İncelenmesi” başlıklı çalışması yayınlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal ACAR ile birlikte Umyos 2019, 8 th International Vocational Schools Symposium’da “Organize Sanayi Bölgesi Yakınında Kurulan Meslek Yüksekokullarının Eğitim-Sanayi İşbirliğine olan Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildirisi yayımlanmıştır.

 

 • Yüksekokulumuz İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI’nın Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cemal ACAR ile birlikte Umyos 2019, 8 th International Vocational Schools Symposium’da “Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı ve Proje Odaklı Eğitim Modelleri” başlıklı bildirisi yayımlanmıştır.